01.04.2016

Veljo Tormis

"Mitte Mina ei kasuta rahvalaulu, vaid rahvalaul kasutab Mind".

Õhtu ilu õp lk 128

Raua Needmine (Curse Upon Iron) (1986)

Suit muusikast filmile "Kevade"

Комментариев нет:

Отправить комментарий